Strona główna » Uchwały » Powołanie na przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZHP
Uchwała nr:
6
Z dnia:
30/05/2024

Powołanie na przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZHP

Uchwała nr 6

Zarządu Polskiego Związku Hokeja Podwodnego

z dnia 30 maja 2024
w sprawie:

“Powołania na przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PZHP”

Zarząd Polskiego Związku Hokeja Podwodnego powołuje na stanowisko
przewodniczącego Komisji Sędziowskiej Polskiego Związku Hokeja
Podwodnego

● p. Mateusz Bacik,

Przewodniczący zobowiązany jest do:

● uporządkowania i aktywacji prac Komisji, dopuszcza się zmianę
składu Komisji w porozumieniu z Zarządem,
● przygotowania Regulaminu pracy Komisji,

w terminie do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów PZHP.

Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów:

● za przyjęciem – 6,
● przeciw przyjęciu – 0,
● wstrzymujących się – 0.
Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Polski Związek Hokeja Podwodnego
ul. Góralska 8 A 1
80-292 Gdańsk

KRS: 0000989393
Wspierają nas: