Strona główna » Uchwały » Przyjęcie zasad finansowania uczestnictwa w zawodach zagranicznych U24 w roku 2024.
Uchwała nr:
4
Z dnia:
18/03/2024

Przyjęcie zasad finansowania uczestnictwa w zawodach zagranicznych U24 w roku 2024.

Uchwała nr 4

Zarządu Polskiego Związku Hokeja Podwodnego

z dnia 18 marca 2024
w sprawie

przyjęcia zasad finansowania uczestnictwa w zawodach zagranicznych U24

w roku 2024.

Wprowadzenie

Uchwała dotyczy udziału w następujących zawodach sportowych, zawodników i zawodniczek w
określonych kategoriach.

 1. 2024-03-23 Zeist, Holandia:
 • Kadra żeńska U24: udział zawodników kadry żeńskiej U24 na zawodach
  międzynarodowych (kat. C).
  Liczba zawodniczek: 10.
  Trener: 1.
  Osoby współpracujące: 1.
 1. 2024-04-27 Czeskie Budziejowice, Republika Czeska:
 • Kadra żeńska U24: udział zawodników kadry żeńskiej U24 na zawodach
  międzynarodowych (kat. C).
  Liczba zawodniczek: 10.
  Trener: 1.
  Osoby współpracujące: 3.
 • Kadra męska U24: udział zawodników kadry męskiej U24 na zawodach
  międzynarodowych (kat. C).
  Liczba zawodników: 10.
  Trener: 1.
  Osoby współpracujące: 2.

Kategoria wiekowa U24 uwzględnia osoby bez dolnej granicy wiekowej.
Przez uczestników zawodów rozumiemy osoby takie jak: Zawodnik, trener, osoby współpracujące
(delegaci zarządu, psycholog, lekarz i inni wyznaczeni).
Rodzaj kosztów, który będzie podlegał zwrotowi w przypadku otrzymania dofinansowania:

 1. Zakwaterowanie.
 2. Wyżywienie indywidualne lub zorganizowane (w tym posiłek po zawodach tzw.
  Afterparty).
 3. Podróże zagraniczne, przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód).
 4. Wpisowe tzw. startowe.

Dodatkowe informacje:

 • Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem
  uczestników zawodów a nie organizacją i przeprowadzaniem zawodów.
 • Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.
 • W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane
  paragonami, po spełnieniu następujących wymogów:
  o określenie daty dokonania operacji gospodarczej;
  o oznaczenie stron (nazwy, adres – pieczątka)jednostki wydającej paragon i
  dokonującej zakupu;
  o opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.
 • Zwrot kosztów przejazdu na zawody powinien być udokumentowany biletami,
  rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego(w klasie II/ekonomicznej z
  uwzględnieniem ulgi przysługującej uczestników zawodów), zgodnie z rozporządzeniem
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
  przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
  sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z2023 r. poz. 2190).
 • Dopuszcza się zwrot kosztów dla uczestników zawodów zgodnie z uchwalonymi przez
  PZHP zasadami jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z
  tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazana w ww. rozporządzeniu.
 • Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zawodów samochodem prywatnym na
  zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości
  określonych ww. rozporządzeniu.
  Zarząd Polskiego Związku Hokeja Podwodnego postanawia co następuje:
  O ile to możliwe zapewnić: wsparcie finansowe i organizacyjne. PZHP daje możliwość
  opłacenia faktur/rachunków z konta bankowego Związku, również walutowego (w EUR) na
  zasadach opisanych poniżej.
  W przypadku otrzymania dofinansowania z programu wsparcia sportów nieolimpijskich,
  dokonać zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów uczestników zawodów do kwoty
  otrzymanego dofinasowania.
  W przypadku nie otrzymania dofinansowania z programu wsparcia sportów
  nieolimpijskich, uczestników zawodów będą zobowiązani do uregulowania wydatków dokonanych
  przez PZHP na rzecz danych zawodów sportowych. O wysokości należności PZHP poinformuje
  przedstawiciela grupy biorącej udział w zawodach, w terminie do dwóch tygodni po zakończeniu
  zawodów.

  Uchwałę podjęto jednogłośnie.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polski Związek Hokeja Podwodnego
ul. Góralska 8 A 1
80-292 Gdańsk

KRS: 0000989393
Wspierają nas: