Strona główna » Uchwały » Regulamin Mistrzostw Polski 2024
Uchwała nr:
3
Z dnia:
16/03/2024

Regulamin Mistrzostw Polski 2024

Uchwała
nr 3/2024

Zarządu Polskiego Związku Hokeja Podwodnego

z dnia 16 marca 2024
w sprawie

regulaminu Mistrzostw Polski 2024

Zarząd Polskiego Związku Hokeja Podwodnego uchwala co następuje:
Przyjąć regulamin Mistrzostw Polski w Hokeju Podwodnym 2024. Regulamin stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Polski Związek Hokeja Podwodnego
ul. Góralska 8 A 1
80-292 Gdańsk

KRS: 0000989393
Wspierają nas: